masepipit

Sugeng rawuh dumateng sedaya ingkang kersa pinarak mriki. Sejatosipun puniki blog kaping kalih ingkang kawula damel. Kala mbiyen nate gadhah namung sampun kula bucal, kumargi niat soho isinipun pribadi ingkang badhe dipun caosaken dumateng rencang lan mboten dipun umumaken. Gandheng sak punika piyambakipun sampun tepang kula, dinten niki wonten niatan adamel blog malih ingkang isinipun saget dipun pirsani kalih tiyang sanes.

Masepipit ngaturaken agengipun panuwun kagem sedaya rencang ingkang purun mampir thenguk-thenguk wonten ing ‘biroelaut’ puniki. Inggih kawula ngrumangsani menawi tampilan saha isinipun tesih bolong-bolong. Namung kawula badhe sinau nyerat ingkang langkung sae. Soho badhe ngupayaken blog sak puniki tambah sekeco dipun ampiri malih.

Mbok bilih cekap mekaten atur kawula. Menawi wonten ingkang mboten mrenani penggalih rencang sedaya, kawula nyuwun agunging samudra pangarsami. Saran ugi atur ingkang saget mbangun saestu kula entosi. Nuwun.

Asma : masepipit, Lahir : 1982, Inggil/bobot : 160 cm/ 51 kg, Sekolah : SD – Kuliah (Solo), Pakaryan : glidhik wonten sisih kidul Kutha Nagari, Hobi : bal-balan, ping pong, email: masepipit@yahoo.com

Advertisements
%d bloggers like this: